• Değerli Kulanıcılarımız Bu Mesajı Görenler Bir Bismillah çekmeyi Unutmasın .

Arama sonuçlarınız

 1. admin

  Şirk-i Takrîb Nedir

  «Şîrk-i Takrîb», adı verilen üçüncü nev'i şirkte ise; bu âlemin yaratıcısının bir olduğu kabul edilmekle beraber, «O'na yakınlığı temin etmek ve O'nun katında şefaatçi olmak üzere Allah Teâlâ'yı bırakarak O'ndan başkasına, yani putlara ve heykellere tapmak, hiçbir fayda veya zarar veremiyecek...
 2. admin

  Şirki Tebiz Nedir

  Şirk-i tebiz denilen bu şirk nev'inde ise; Allah'a inanmakla beraber, O'na başka şeyleri şerik (ortak), koşmak, yâni, ilâh olduğuna inanılan diğer varlıklarınıda Yüce Allah gibi ulûhiyet sıfatıyla muttasıl olduğuna inanmaktır. Hristiyanlıkta sonradan uydurulup icad edilen akidesi, bu nev'i bir...
 3. admin

  ŞİRK-i İSTİKLÂL Nedir?

  Şirk-i İstiklâlî: Şirk nev'ilerinin en açığı; güneş, ay, yıldızlar gibi semavî varlıklara, tabiat kuvvetlerine, yan veya tam ilâh zannedilen insanlara, hülâsa, Allah'tan başka canlı veya cansız varlıklara tapınmak ve onlara ibâdet etmektir. Şirkin bu şekilde; Allah'ı bırakarak; veya bir veya...
 4. admin

  İSLAMDA ERKEK

  Yüce Allah, (c.c.) tüm varlığı yarattıktan sonra insanı yaratmış, ona saygı gösterilmesini ve değer verilmesini istemiştir. İslam dini sorumluluklar açısından kadın ve erkek arasında bir ayrım yapmamış, her ikisini de eşit tutmuştur. Kur’an-ı Kerim’de bu hususa şöyle işaret edilmiştir: “Biz...
 5. admin

  İSLAMDA KADIN VE ERKEK

  Yüce Allah, (c.c.) tüm varlığı yarattıktan sonra insanı yaratmış, ona saygı gösterilmesini ve değer verilmesini istemiştir. İslam dini sorumluluklar açısından kadın ve erkek arasında bir ayrım yapmamış, her ikisini de eşit tutmuştur. Kur’an-ı Kerim’de bu hususa şöyle işaret edilmiştir: “Biz...
 6. admin

  Kur-an'da kadın ile ilgili ayetler 2;

  Eğer kadını bir daha boşarsa, bundan sonra artık başka bir kocaya varıncaya kadar ona helâl olmaz. Eğer ikinci koca da onu boşarsa, Allah'ın hududunu sağlam tutacaklarını ümid ettikleri takdirde öncekilerin birbirlerine dönmelerinde her ikisine de günah yoktur. İşte bunlar, Allah'ın tayin ettiği...
 7. admin

  Kur-an'da Kadın İle İlgili Ayetler

  KUR-AN'I KERİMDE TAHMİNEN KADIN İLE İLGİLİ 80 AYET VARDIR BİZ YAZIMIZDA SADECE BİR KISMINI ALACAĞIZ; Dedik ki: "Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." 2:49 - (Hem hatırlayın ki bir zaman)...
 8. admin

  İslamda Kadının Görevleri

  ümmetin geleceğinde kadın çok etkilidir Çünki o temel eğitimi veren ilk öğretmendir. Toplumu fertler oluşturur fertleride kadınlar yetiştirir. Dolayısıyla kadın alçalırsa ümmet alçalır kadın yükselirse ümmet yükselir. Bunun için islamda kadın değerlidir ve önemli bir konuma sahiptir. Kadında...
 9. admin

  İSLAMDA KADININ YERİ VE ÖNEMİ

  İslamda kadının oldukça önemli bir yeri ve konumu vardır. Kadın bir bütünün ayrılmaz parçasıdır. Hatta kadın ümmetin yarısıdır. İslamda kadın temel eğitimi veren ilk öğretmendir. Bundan dolayı ümmetin geleceği hususunda kadın çok önemli bir etkendir. İslamda kadının oldukça önemli bir yeri ve...
 10. admin

  Osmanlı Devletinin Kuruluşu

  OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU (1299) Kayı boyuna ait Ertuğrul Gazi yönetimindeki aşiret, Anadolu Selçukluları zamanında Ankara dolaylarına yerleştirilmişlerdi. Sonraki süreçte Osman Bey idaresindeki kayı Türkleri Eskişehir ve Söğüt çevresine yerleştiler. Osman Gazi, Karacahisar, İnegöl, Yenişehir...
 11. admin

  Türk Tarihi Sanat

  Resim, mimari, çadır, dokuma, maden işlemciliği, silah yapımı oldukça gelişmiştir.
 12. admin

  Türk Tarihi Dil Ve Edebiyat

  Sözlü edebiyatın en önemli ürünleri destanlardır. Alp Er Tunga, Oğuz Kağan, Dede Korkut, Türeyiş, Ergenekon, Manas destanlardan bazılarıdır. İlk Türk yazılı eser Orhun kitabeleridir. Orhun Yazıtları Göktürk Alfabesiyle yazılmıştır. Türklerin ikinci alfabesi ise Uygur Alfabesi'dir.
 13. admin

  Türk Tarihi Hukuk

  Eski Türklerde yazılı hukuk mevcut değildi. Adet, gelenek ve göreneklerden meydana gelen yazısız hukuk olan töre geçerliydi. Vatana ihanet, ayaklanma, savaştan kaçma, adam öldürme, zina gibi suçların cezası idamdı. Büyük davalara hükümdar başkanlığındaki bir heyet bakardı. Yargıçlara Yargucu...
 14. admin

  Türk Tarihi Din Ve İnanış

  Tabiat kuvvetlerine inanma şeklinde başlayan din zamanla yerini Gök - Tanrı inancına bırakmıştır. Türkler ölümden sonra hayatın devam edeceğine inanırlardı. Ölen birinin eşyaları kendisi ile birlikte mezara konurdu. Ölüler kötü ruhlardan temizlenir diye uzun bir süre bekletilirdi. Ölülerin...
 15. admin

  Türk Tarihi Kıpçaklar

  Yukarı İrtiş boylarında yaşayan Kıpçaklar IX. yüzyılda batıya göç ederek Seyhun boylarına yerleştiler. X. yüzyılda Oğuzları sıkıştırarak uzun süren savaşlara giriştiler. Bu iki Türk kavmi arasındaki savaşlar Dede Korkut Destanları'nın esas konusunu meydana getirmişlerdir. Orta Asya'dan...
 16. admin

  Türk Tarihi Oğuzlar

  Oğuzlar Peçenekleri batıya sürerek onların yurtlarına yerleşmişlerdir. Tarihte Türk Milleti'nin siyaset, kültür ve medeniyet alanlarında en büyük rolü oynayan koldur. Türkiye Türkleri, Türkmenistan, Azerbaycan, İran ve Irak Türklerinin atası sayılan boydur. İslamiyet'î kabul ederek Selçuklu ve...
 17. admin

  Türk Tarihi Bulgarlar

  Karadeniz'in kuzeyinde Don ve Kurban ırmakları arasında yaşayan Bulgarlar VII. yüzyılda bir devlet kurdular. Hazarların ilerlemesi sonucu Bulgar devleti bölündü. Bir bölümü Tuna diğer bir bölümü isa Kama nehirleri boylarına gittiler. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı kabul ederek Slavlaştılar. Kama...
 18. admin

  Türk Tarihi Peçenekler

  On - Oklarınbirkaç boyunun birleşmesinden meydana gelmişlerdir. VI. - XII. yüzyıllar arasında Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara egemen oldular. Macarları sürerek Don ve Aşağı Tuna ırmakları arasındaki toprakları ele geçirdiler. Bu dönemlerde Ruslara ağır darbeler vurdular. Bizans için büyük...
 19. admin

  Türk Tarihi Macarlar

  Eski yurtları Urallardır. Sibirler tarafından sürülen Macarlar Kurban Nehri dolaylarına yerleştiler. Hazar hakimiyetini kabul ettiler. Peçeneklerin baskısı sonucu bugünkü kendi adlarını taşıyan yurtlarına yerleştiler. Hristiyanlığın Katolik mezhebini kabul ederek yerleşik hayata geçtiler...
 20. admin

  Türk Tarihi Karluklar

  Kara İrtiş Irmağı boylarında yaşayan Karluklar Uygur ve Basmillerle işbirliği yaparak Göktürklerin yıkılmasında önemli rol oynadılar. Talas Savaşında Arap müslümanlarla birlik olup Çin'i ağır bir yenilgiye uğrattılar. İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu olan Karluklar, Karahanlılar Devleti'nin...