• Değerli Kulanıcılarımız Bu Mesajı Görenler Bir Bismillah çekmeyi Unutmasın .

Arama sonuçlarınız

 1. V

  Kuran-i kerim hakkinda bilgi

  İlâhî kitaplar, Cenâb-ı Hakk’ın kullarına gönderdiği bir mektup gibidir. Kur’ân-ı Kerîm Âlemlerin Efendisi Hazret-i Muhammed -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’e nâzil olmuştur. İlâhî kitapların sonuncusu olan Kur’ân-ı Kerîm, önceki bütün kitapları neshetmiştir. Cenâb-ı Hakk, ilk insan ve ilk...
 2. V

  Hz. Peygamber’in (SAS) İstihbarat Ahlâkı

  Tarih boyunca devletler ve örgütler için kritik önem taşıyan istihbarat, İslam’ın doğduğu coğrafyada da özellikle muhtemel bir saldırının engellenmesi ve düşmanı pusuya düşürme gibi amaçlarla kullanılıyordu. Ayrıca askerî ve ticarî seferler sırasında öncüler gönderilerek yolun güvenli olup...
 3. V

  Hz. Muhammedi’in (Sas) Asr-ı Saadet’teki Güvenlik Uygulamaları

  Daha yolun başlangıcında ilk insan Âdem’in çocukları Hâbil ile Kâbil kardeşler arasındaki çarpışma ve dökülen kana dair Kur’an’daki aktarım (Maide, 5/27-30) insanlığın gelecekte karşılaşması muhtemel güvenlik sorunlarına dair bir uyarı niteliği taşımaktadır. Kötülüğün, bozgunculuğun ve...
 4. V

  Müjde Ey Âişe! Allah Senin İffetli Olduğunu Bildirdi

  Resulullah’ın zevcesi ve müminlerin annesi Hz. Âişe (ra), Peygamberimizin aile hayatını ve mahremiyetini hedef alan çirkin bir iftiraya maruz kalmıştı. Asıl hedef, İslam birliğini parçalamak olsa da şahsî anlamda oldukça yaralayıcı bir karalama propagandasıydı bu. Kur’an-ı Kerim’de “ifk...
 5. V

  https://www.soznakliyat.com/

  https://www.soznakliyat.com/
 6. V

  https://www.soznakliyat.com/hizmet/1/ankara-evden-eve-nakliyat-ankara-nakliyat-firmalari/

  https://www.soznakliyat.com/hizmet/1/ankara-evden-eve-nakliyat-ankara-nakliyat-firmalari/
 7. V

  Kuran'ı Kerimde Rüya görmek nedir

  devamı : Hz. Yusuf(as) bu rüyayı şöyle tabir eder: Yusuf:41. Ey zindan arkadaşlarım ! (Rüyalarınıza gelince), biriniz (daha önce olduğu gibi) efendisin e şarap içirecek; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından (beynini) yiyecekle r. Yorumunu sorduğunuz iş (bu şekilde) kesinleşmiştir...
 8. V

  Kuran'ı Kerimde Rüya görmek nedir

  Rasululla h Efendimiz-s.a.v.-'in Rüyası Rasululla h Efendimiz -s.a.v.- , ashabıyla Kabe'yi tavaf etmek üzere Hudeybiye'ye çıkmadan önce Mekke'nin fethiyle ilgili bulduğu bir rüya görmüştü. Allah'ın Elçisi, rüyada ashabıyla birlikte Mekke'ye girdikler ini bazılarının saçlarını tamamen traş...
 9. V

  Salih Rüyalar nedir | nasıl açıklanır

  SALİH RÜYA 20- Ebu Sa'îdi'l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissa latu vesselâm buyurdula r ki: "Müslüman kişinin salih rüyası, peygamber liğin yetmiş cüzûnden biridir." 21- Ümmü Kürz el-Ka'biyye radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resülullah aleyhissa latu vesselam buyurdula r ki...
 10. V

  Ashab-ı Kehf (14 VCD Film Full)

  Ashab-ı Kehf (14 VCD Film Full) İZLE : full izle ilimyolculugu
 11. V

  BİR ALLAH DOSTUNA BENDE OLMAK ŞART MIDIR?

  Eğer maksat Allahu Teala hazretlerine manen yakınlaşmak ise bu yolu bilen birine danışmalıyız. Onlar da Allah dostlarıdır. Hakiki bir mürşid verdiği dersler ve manevi terbiyesi ile (müridin çalışmasına bağlı olarak) müridini ruhen yetiştirerek Allah yolunda ilerlemesine ve bu yöndeki cihadına...
 12. V

  VELİLER ŞEFAAT EDERLER Mİ?

  Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “ümmetimden bazıları var ki büyük bir cemaate, bazıları vardır ki bir kabileye, bazıları vadır ki bir guruba, bazıları da vardır ki tek bir kişiye şefaat eder ve cennete girmelerini sağlar.” (Tirmizi, Kıyamet 11) İmam-ı...
 13. V

  KADIN ALLAH DOSTU OLUR MU?

  Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Abdal (kırk) lar, kırk erkek ve kırk kadın (evliya) dır. Kırklardan bir erkek öldüğü zaman, Allahü Teâlâ onun yerine bir erkeği ve kırklardan bir kadın öldüğü zaman, Allahü Teâlâ onun yerine bir kadını görevlendirir.(Deylemî)
 14. V

  KERAMET GÖSTERMEK ZORUNDALAR MI?

  Bir Peygamber risaletini ispat etmek için mucize göstermek mecburiyetindedir. Allah dostları ise keramet göstermek zorunda değillerdir. Kaldı ki yukarıda da belirttiğimiz gibi onlar keramet göstermekten son derece sakınırlar. Onların kerametleri, tabi oldukları Peygamberlerin mucizesi ve...
 15. V

  ALLAH DOSTUNU TANIYABİLİR MİYİZ?

  ALLAH DOSTLARI NİYETİ OKUYABİLİR, GAYBI BİLEBİLİR Mİ? Bu konularda elbette çok anlatılan kıssalar ve yaşanan kerametler vardır. Kerametin canlı şahitleri bu hususu daha iyi anlamaktadırlar. Ve lakin bizlerin bu konudaki itikadı şöyle olmalıdır: “Allahu Teala dilediği şeyi, dilediği kuluna...
 16. V

  ALLAH DOSTUNU TANIYABİLİR MİYİZ?

  Allah dostlarının en büyük özelliklerinden birisi kendilerini gizlemeye çalışmaları ve tevazularıdır. Hiçbir Allah dostu: “Ben Allah’ın dostuyum, erdim, ulaştım, kavuştum” demez. Bahusus İrşad vazifesi ile yükümlü olmayan Allah dostları bu sırları deşifre olunca bulundukları beldeyi terk...
 17. V

  HER ALLAH DOSTU MÜRŞİD OLUR MU?

  Allah’a dost olmak ayrı bir konu, insanları ona ulaştırmak ayrı bir konudur. Yani herkes Üniversiteyi bitiren öğretmen olamadığı gibi her Allah dostu da mürit yetiştirecek, insanları manen Allah’a ulaştıracak bir mürşid olmaz. Bu ruhsal yeterlilik ve himmet ile alakalı bir durumdur. Gerçek bir...
 18. V

  İtmi’nan Ne Demektir?

  “İtmînân”, “karar kılma – sebat etme” demektir. Bu karar kılışın nasıl olduğu hususunda şu izahlar yapılabilir: 1) Nefsin (ruhun), Hak ile içice yaşaması ve onu, hiçbir şek-şüphenin yenip, mahcup edememesi… Bu,“Fakat kalbim mutmain olsun diye (bunu istiyorum)” (Bakara, 2/260) ayetinden...
 19. V

  NEFİS TERBİYESİ NEDİR

  Allah’ın (Celle Celaluhu) hususi dostu olabilmek için Şeriatı eksiksiz yaşamak yeterli değildir. Bunun için kalpte bulunan dünyalık sevgileri, masivaları temizlemek, nefsi terbiye edebilmek gereklidir. “Senin en büyük düşmanın, iki yanının arasında olan nefsindir.”(Beyhaki, ez-zühd, No:345...
 20. V

  ALLAH DOSTU (VELİ) NASIL OLUNUR?

  Velinin çoğulu olan evliya, Allah dostu demektir. Peygamberler ruhlar âleminde İlâhi seçimle belirlendiğinden hiç kimse çalışarak peygamber olamaz ama evliyalık kapısı herkese açıktır. Bu nedenle nefsini aşıp seyr-i sülük eden (mânevî yolda ilerleyen) herkes evliya olabilir. Ancak evliya olmak...