• Değerli Kulanıcılarımız Bu Mesajı Görenler Bir Bismillah çekmeyi Unutmasın .

Fıkıh ve kuranda fıkıh

If you share as a subject, not a comment, it will provide a faster development for you
#1
Başka bir tarife göre fıkıhi ; kişinin ibadetlere , cezalara ve muamelelere ait şer ' i hükümleri mufassal delilleriyle bilmesidir.

" O kavme ne oluyor ki ( kendilerine söylenen ) hiçbir sözü anlamaya ( fıkhetmeye ) yanaşmıyorlar ? " ( en - Nisa , 4 / 78 ) ayetinde geçen " lâ yefkahûn " ince anlayış ve keskin idrak anlamına gelmektedir.

Resulullah ( sas ) : " Allah , kimin için dilerse , onu dinde fakîh ( Din hükümlerin inceliğini kavralayan bilgin ) kılar " ( Buhâri , ilim , 10 )
 
Üst