• Değerli Kulanıcılarımız Bu Mesajı Görenler Bir Bismillah çekmeyi Unutmasın .

Hacca Gidemeyen Müsliman Ne Yapmalı?

If you share as a subject, not a comment, it will provide a faster development for you

admin

Site Yöneticisi
Yönetici
#1
Hacca Gidemeyen Müsliman, Arefe Günü Öğle İle İkindi Arası, Kendini Arafat'ta Kabûl Ederek Allah Rızâsı İçin 2 Rekât Namaz Kılar. Her Rekâtte; 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul Yâ Eyyühel-Kâfîrûn, 10 İhlâs-ı Şerîf Okur.
Namaza Şu Niyetle Başlar: "Yâ Rabbi, Bugün Şu Saatlerde Arafat'ta Milyonlarca Müslimanın 'Lebbeyk' Diye İlticâ Ettiği Zamanda, Âciz Kulun Orada Bulunamadı. Bu Kulunun Rûhunu Onlarla Beraber Kılıp, Benim İlticâmı Da Onların İlticâsına İlhâk Buyur. Orada Afv-ı Umûmîye Mazhar Kıldığın Kullarına Benide Îlhak Eyle!..." Allâhû Ekber.
Namazdan Sonra;
*70 İstiğfâr-ı Şerîf
*11 Veya 70 Adet "Lâ İlâhe İllallâhü Vahdehû Lâ Şerike Leh, Lehü'l-mülkü Ve Lehü'l-hamdü Yuhyî ve Yümît Ve Hüve Hayyün Lâ Yemûtü Biyedihi'l-hayır, Ve Hüve Alâ Külli Şey'in Kadîr" Tevhîdini okur.

*3 Veya 11 Yahut 70 Adet "Allâhü Ekber, Allâhü Ekber, Lâ İlâhe İllallâhü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber Ve Lillâhi'l-hamd" Diyerek Tekbir Getirir.

*100 Defa Şu Tesbihi Okur: "Sübhânellezi Fi's-semâi Arşuhü, Sübhânellezi fi'l-ardı sültânühû, Sübhânellezî Fi'l-Ardı Hukmühû, Sübhânellezî Fi'l-cenneti Rahmetühû, Sübhânellezî Fi'l-kabri kazâühû, Sübhânellezî Fi'l-kıyâmeti Adlühû, Sübhânellezî Fi'l-bahri Sebîlühû, Sübhânellezî rafea's-semâe, Sübhânellezî Beseta'l-arda, Sübhânellezî Lâ melce'e Ve Lâ mence'e Minhü İllâ İleyh."

Arefe Günü Öğleden Sonra Hızır Aleyhisselâm İle İlyâs Aleyhisselâm'ın Arafât'ta Buluştuklarında Okudukları Şu Duâyı da Mümkünse 100 Defa Okumalıdır:
"Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifü's-sûe illâllah, Bismillâhi maşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm."
Bundan sonra duâ edilir.
 
Üst