• Değerli Kulanıcılarımız Bu Mesajı Görenler Bir Bismillah çekmeyi Unutmasın .

İlk Sahabe Kimdir?

If you share as a subject, not a comment, it will provide a faster development for you

admin

Site Yöneticisi
Yönetici
#1
İlk Sahabe kadınlardan Hz.Hatice, erkeklerden Hz.Ali ile Zeyd b.Harise'dir. Bunlardan bir kısmı Müslümanlığın yayılıp gelişmesinde Peygamber'e yardımcı oldular. Kur'an'nın yazılmasında da yararları dokundu. Başlangıçta deri parçalan üzerine eksik olarak yazılan Kur'an, Halife Ebubekir ve Osman zamanında sahabelerin yardımıyla yeni baştan ve tam olarak yazıldı. Sahabeler ayrıca Hazreti Muhammed'in emirleri olan sünnetleri yaydılar.Onun sözlerinin (hadisleri), bir araya toplanmasına yardımcı oldular. Hürmet ve saygı için, "Resulullah ın kıymetli ve mübarek arkadaşları manasına Sahabe-i kiram denir. Ayrıca onların ismi anıldığında; "Allahü teala onlardan razı olsun" manasına radıyallahü anhüm ecmain söylenir. Bütün din büyükleri buyuruyor ki: "Sahabe-i kiram aleyhimürrıdvan, Peygamberlerden aleyhimüssalevatü vetteslimat sonra insanların en efdali, en üstünüdür."
Resulullah ı sallallahü aleyhi ve sellem bir kerre gören bir müslüman, görmiyenlerin hepsinden , hatta Veysel Karani den kat kat daha yüksektir. Eshab-ı kiram aleyhimürrıdvan, Şam a girince, bunları gören hıristiyanlar, hallerine hayran kalıp; "Bunlar, Azsa aleyhisselamın havarilerinden daha yüksektir" dediler. Bu dinin en büyük alimlerinden olan Abdullah ibni Mübarek (r.aleyh), buyuruyor ki: "Resulullah ın sallallahü aleyhi ve sellem yanında giderken hazret-i Muaviye nin (r.anh) bindiği atın burnuna giren toz, Ömer bin Abdülaziz den bin defa daha üstündür." (İmam-ı Rabbani) Sahabe-i kiramın aleyhimürrıdvan üstünlüklerini bildiren ayet-i kerime ve hadis-i şerifler pekçoktur. (İmam-ı Rabbani)Sahabenin üstünlükleriyle ilgili hadislerden bazıları "Kıyamet günü ashabımdan her biri, kabirlerinden kalkarken, vefat ettiği memleketin bütün müminlerinin önlerine düşerek ve onlara nur ve ışık saçarak Arasat meydanına götürür" "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz" Münavi ve Beyheki"Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir""Ashabımın kusurları, yanlış hareketleri olacaktır.
 
Üst