• Değerli Kulanıcılarımız Bu Mesajı Görenler Bir Bismillah çekmeyi Unutmasın .

İsa Aleyhisselamın, Hz İsa Peygamberin mucizeleri

If you share as a subject, not a comment, it will provide a faster development for you

veysel

Site Yöneticisi
Yönetici
#1
Mucizeleri dokuz çeşitti:
1. Beşikteyken konuştu.

2. Ölüleri diriltirdi. Bilhassa dört ölüyü dirilttiği meşhurdur. Bunlar Sam bin Nûh, Şeddad bin ad, Masan bin Malan ve Benî İsrail’den bir çocuktur.

3. Anadan doğma kör olanları sağlamlar gibi gördürür, bir cilt hastalığı olan baras illetini iyi ederdi. Eliyle hastaya dokunduğunda iyi olurdu. Eliyle mesh etmek sûretiyle hastaları tedavi ettiği için kendisine İsa-i Mesih dendi. (Maide sûresi: 110)

4. al-i İmran sûresi 49. ayetinde bildirildiği gibi kavminin yedikleri veya yemek üzere sakladıkları şeyleri haber verdi.

5. Maide sûresi 110. ayetinde bildirildiği gibi çamurdan kuş yapıp üzerine üfleyince, Allahü tealanın izniyle canlanıp kuş olurdu.

6. Maide sûresi 114. ayetinde bildirildiği üzere Havarîler, içinde yiyecek bulunan bir sofranın indirilmesini teklif ettiler. Hazret-i İsa ellerini kaldırıp dua edince, ekmeği ve eti bulunan bir sofra indi.

7. İsa aleyhisselam uykudayken yanında her konuşulanı ve yapılanı bilirdi.

8. Ne zaman istese ellerini göğe kaldırıp dua edince o anda yemek ve meyveler önüne gelirdi.

9. İsa aleyhisselam Yahudilerden (Benî İsrail) uzak olduğu halde sözlerini ve gizli sırlarını bilirdi.

İsa aleyhisselamın dîni; İsevilik:
Musa aleyhisselamın dîni, İsa aleyhisselam zamanına kadar devam etti. Fakat, İsa aleyhisselam gelince, bunun dîni olan İsevilik Musa aleyhisselamın dînini nesh etti, yani Tevrat’ın hükmü kalmadı. Bundan sonra, Musa aleyhisselamın dînine uymak caiz olmayıp, ta Muhammed aleyhisselamın dîni gelinceye kadar, İsa aleyhisselamın dînine uymak lazım oldu. Fakat, İsrailoğullarının çoğu, İsa aleyhisselama îman etmeyip, Tevrat’a uymak için inad etti. İşte Yahudilik ile İsevilik böylece ayrıldı.

Yahudilerin ileri gelenlerinden ve İsevilerin en büyük düşmanlarından olan Paul, İseviliği kabul ettiğini, İsa aleyhisselamın kendisini, Yahudi olmayan milletleri İsevilere davet için şakirt (talebe) tayin ettiği yalanını uydurdu. İsmini Pavlos (Bolüs) olarak değiştirdi. Çok iyi bir İsevi görünerek, İsa aleyhisselamın dînini bozdu. Tevhidi (tek Allah inancını), teslise (üç tanrı inancına= Baba-oğul-kutsal rûh); İseviliği Hristiyanlığa çevirdi. İncil’i değiştirdi. İsa, Allah’ın oğludur, dedi.
İsa aleyhisselamın hikmetli sözlerinden bazıları:

“Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Gözde bakışı, kalpte şehveti büyütür. (İnsanı açgözlü doymaz eder.) Yemin ederim ki, şehvet (nefsin isteklerine uymak), sahibine uzun süren sıkıntı bırakır. Dünyadan geçmeye bakın. Tamiri ile uğraşmayın.”

“Dünyayı isteyen deniz suyu içene benzer. Ne kadar içerse, harareti o kadar artar ve nihayet ölür.”

“Günahlarını hatırladığı zaman ağlayana, dilini koruyana ve başını sokacak kadar evi olana müjdeler olsun.”

“Allah katında en sevgili şey, salih kalplerdir. Allahü teala onların hürmetine dünyayı yaşatır. Onlar bozulunca yeryüzünü harab eder.”

“Ağaçlar çoktur, ama hepsi meyve vermez. Meyveler çoktur ama, hepsi tatlı değildir. İlimler çoktur ama hepsi faydalı olmaz.”

“Sağırı, dilsizi tedavi ettim, ölüyü dirilttim. Fakat cehl-i mürekkebin (cahilliği ilim ve olgunluk sanmak) ilacını bulamadım. (Çünkü böyle kimse cahilliğini ilim ve kemal sanmaktadır.)

Kur’an-ı kerîm’in Bakara, al-i İmran, Nisa, Maide, Tevbe, Meryem, Mü’minûn, Zuhruf, Hadîd, Saf sûrelerinde İsa aleyhisselamla ilgili haberler verilmiştir.
 

Ekli dosyalar

Üst