• Değerli Kulanıcılarımız Bu Mesajı Görenler Bir Bismillah çekmeyi Unutmasın .

İslam Tarihi Abbasiler Dönemi (750 - 1258)

If you share as a subject, not a comment, it will provide a faster development for you

admin

Site Yöneticisi
Yönetici
#1
Abbasiler Emevilere göre daha hoşgörülü bir politika izledir. Türkler bu dönemde yoğun bir şekilde İslamiyeti kabul ettiler. Türkler Abbasi Devletinde onlar için ayrılmış şehirlerde yaşıyorlardı. Devletin ileri kademelerinde görep yapıp vali olabiliyorlardı. Zamanla bağımsızlıklarını kazanan Türk valileri Abbasi Devleti'nin yıkılmasına neden olmuştur.
 
Üst