• Değerli Kulanıcılarımız Bu Mesajı Görenler Bir Bismillah çekmeyi Unutmasın .

İSLAMDA KADIN VE ERKEK

admin

Site Yöneticisi
Yönetici
#1
Yüce Allah, (c.c.) tüm varlığı yarattıktan sonra insanı yaratmış, ona saygı gösterilmesini ve değer verilmesini istemiştir. İslam dini sorumluluklar açısından kadın ve erkek arasında bir ayrım yapmamış, her ikisini de eşit tutmuştur. Kur’an-ı Kerim’de bu hususa şöyle işaret edilmiştir: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik, yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.”(İsrâ suresi, 70. ayet.) Bir başka ayette ise “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”(Tîn suresi, 4. ayet.) buyurarak kadın ve erkek ayrımı yapmadan bütün insanların aynı değere sahip olduğuna dikkat çekmiştir.
Allah (c.c.) katında insanın değeri maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirmesiyle ölçülür. Çünkü Kur’an insanın üstünlüğünü Allah (c.c.) korkusuyla açıklayarak şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”(Hucurât suresi, 13. ayet.) Bu durumda insanlar arasındaki üstünlüğün ölçüsü cinsiyet değil takvadır. Takva ise Allah’a (c.c.) karşı gelmekten korkmak, günahlardan sakınmak, O’nun razı olmadığı söz ve davranışlardan uzak durmaktır.

İnsanları kadın ve erkek olarak yaratan Allah (c.c.), toplumdaki konumlarına göre onları farklı özellik ve yeteneklerle donatmıştır. Örneğin aile kurumunu oluşturmaları için kadına annelik, erkeğe de babalık vasfını vermiştir. Öte yandan erkekler kuvvette, teşebbüs kabiliyetinde, cesarette; kadınlar ise şefkatte, hassasiyette, vefa ve sadakatte ayrıcalıklı yaratılmışlardır.
 
Demetevler evden eve Nakliyat Ankara Şehir İçi Nakliye Ankara evden eve nakliyat