• Değerli Kulanıcılarımız Bu Mesajı Görenler Bir Bismillah çekmeyi Unutmasın .

Müjde Ey Âişe! Allah Senin İffetli Olduğunu Bildirdi