• Değerli Kulanıcılarımız Bu Mesajı Görenler Bir Bismillah çekmeyi Unutmasın .

Türk Tarihi Asya Hun İmparatorluğu

If you share as a subject, not a comment, it will provide a faster development for you

admin

Site Yöneticisi
Yönetici
#1
Türkler hakkındaki en eski bilgilere Çin kaynaklarında rastlanmaktadır. Bu bilgiler M.Ö. IV. yüzyılda büyük bir güç haline gelen Hunlar, Çinliler için büyük bir tehlike haline gelmiştir. Çinliler Hun akınlarından korunabilmek amacıyla Çin Seddi'ni yapmışlardır.

Orta Asya'da kurulan İlk Türk federasyonu Hun Devleti'dir. Bu devletin ilk hükümdarı Teoman'dır. Teoman'dan sonra Hunların başına geçen Mete Tung - Hular devletine son verdi. Kuzey'de de bir çok kavmi yenerek sınırlarını oldukça genişletti. Çin'i de egemenliği altına alan Mete büyük bir imparatorluk kurdu.

İç karışıklıklar ve Çin siyaseti sonucu Hun imparatorluğu M.Ö. 51'de ikiye ayrıldı. Doğu Hunları Çin egemenliği altına girdi. Batı Hunları ise Asya içlerine doğru yayıldılar.
 
Üst